Tedaş dışında elektrik tedariği mümkün mü? Mümkünse enerji kalitesinde bir düşüş var mı?

Türkiye genelinde 2013 itibariyle devlet eliyle elektrik enerjisi satışı tamamen bitmiş, tüm dağıtım şirketleri devlet tarafından özelleştirilmiş ve bu şirketler de yasal zorunluluk ile YKS Enerji ile tamamen aynı statüde enerji satışı yapmak üzere “Perakende Satış Şirketleri” kurma yoluna gitmişlerdir. Dolayısıyla devlet elektrik enerjisi satışının tamamen özel şirketler üzerinden yapılmasına karar vermiş ve işleyişin sadece denetim kısmında yer almayı seçmiştir. Dolayısıyla elektrik enerjinizi dağıtım şirketinizden aldığınız kalitede herhangi bir değişiklik olmadan YKS Enerjiden indirimli olarak alabilirsiniz.

Arızalar ve bakımla kim ilgilenecek?

Serbest tüketicilerin elektrik tesisatlarında oluşan arızaların giderilmesi ve bakımlarının yapılması eskisi gibi tüketicinin bulunduğu bölgedeki elektrik dağıtım şirketinin yetki ve sorumluğundadır. (mevzuat gereği)

YKS enerjiye geçmenin ek maliyeti var mı?

Hiçbir ek maliyeti yoktur.

Sayaçların okunması kim tarafından gerçekleştirilecektir?

Elektrik sayaçlarının okunması mevzuat gereği dağıtım şirketlerinin yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır. Serbest tüketicilerin sayaçları da bu kapsamda eskisi gibi bağlı bulundukları elektrik dağıtım şirketi tarafından okunmaktadır.

Serbest tüketicilerin okunun endeks bilgileri “sayaç okuma tutanağı” ile birlikte elektrik tedarikçisine (yks enerji) gönderilmektedir.

Faturaların hazırlanması ve ödenmesi nasıl olacak?

Sayaç endekslerini, ilgili tutanak dahilinde alan elektrik satış şirketimiz fatura tutarlarını serbest tüketicilere taahhüt ettiği indirimi uygulayarak oluşturmaktadır.

Tüketiciler fatura tutarlarını ortaklaşa belirlenen bankalarla yapılan DBS (otomatik ödeme sistemi) ile elektrik satış şirketimize ödemektedirler.